1. Αποδοχή των όρων χρήσης          

1.1. Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας του Rodosinfo.gr σημαίνει αυτόματα ότι ο χρήστης συμφωνεί με το σύνολο των όρων του Rodosinfo.gr και ότι τους τηρεί κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα.
Η αποδοχή των όρων, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το Rodosinfo.gr.
1.2. Το Rodosinfo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

1.3. Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών του Rodosinfo.gr.

2. Πρόσβαση στο Rodosinfo.gr και χρήση των υπηρεσιών του     

2.1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του Rodosinfo.grαποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους,
το Rodosinfo.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής μελών, ανά πάσα στιγμή.
Η ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Rodosinfo.gr ή κατά την online αγορά ενός προιόντος, βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους και πρέπει:

Να μην είναι ψευδή, παραπλανητικά ή να οδηγούν σε εξαπάτηση τρίτων.
Να μην παραπέμπουν άμμεσα ή έμμεσα σε διαφήμιση ανταγωνιστικών προιόντων ή υπηρεσιών.
Να μην περιέχουν ιούς, trojans, worms ή οποιονδήποτε κακόβουλο κώδικα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων στο Rodosinfo.gr.

2.2. Ο χρήστης / μέλος δύναται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του Rodosinfo.gr και να ζητήσει τη διόρθωση / αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων ή ακόμα και την ολοκληρωτική διαγραφή του.
Το Rodosinfo.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους ορθής λειτουργίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
2.3. Το Rodosinfo.gr δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη / μέλους με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη, προώθηση και βελτίωση των υπηρεσιών του (πχ. αποστολή newsletter).
Το Rodosinfo.gr διαφυλάσσει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους και δεν επιτρέπεται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.
2.4. To Rodosinfo.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή ενός χρήστη / μέλους σε αυτό. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη και τον
αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις, καθώς και τεχνικές πληροφορίες.

3. Ηλεκτρονικές αγορές              

3.1. Το Rodosinfo.gr δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους,
για οποιαδήποτε αιτία.
3.2. Το Rodosinfo.gr δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στα ηλεκτρονικά καταστήματα που φιλοξενεί, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη,
τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
3.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προιόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα εξής:

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του.
Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς το κατάστημα και το κατάστημα βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος ή ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος.

4. Περιεχόμενο ιστοτόπου Rodosinfo.gr

4.1. Ο χρήστης / μέλος εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό, όπως τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων ή άλλου περιεχομένου, που παρέχει στο Rodosinfo.gr για να συμπεριληφθεί στον επιχειρηματικό
του κατάλογο ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στον ίδιο (ή ο ίδιος έχει άδεια για να το χρησιμοποιήσει) και ότι το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο χρήστης παρέχει στο
Rodosinfo.gr τέτοιου είδους υλικό, το απαλλάσσει από κάθε πιθανή ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του.
4.2. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, παράφραση, τροποποίηση ή αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Rodosinfo.grχωρίς την προηγούμενη άδεια από τους διαχειριστές του.
Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του Rodosinfo.gr ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες του και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.